แก้ว

แร็ค ใส่แก้ว 49 ช่อง

ขนาด 50 x 50 x 6.5 ซ.ม. และ 50 x 50 x 10 ซ.ม.

ราคาลดพิเศษ: 399.00 ฿
ราคามาตรฐาน
ขนาด Size

ตะแกรง แร็ค ใส่แก้ว 36 ช่อง

ขนาด 50 x 50 x 6.5 ซ.ม. และ 50 x 50 x 10 ซ.ม.

ราคาลดพิเศษ: 399.00 ฿
ราคามาตรฐาน
ขนาด Size

แร็ค ใส่แก้ว 25 ช่อง

ขนาด 50 x 50 x 6.5 ซ.ม. และ 50 x 50 x 10 ซ.ม.

ราคาลดพิเศษ: 399.00 ฿
ราคามาตรฐาน
ขนาด Size
ราคาลดพิเศษ: 399.00 ฿
ราคามาตรฐาน
ราคาลดพิเศษ: 399.00 ฿
ราคามาตรฐาน
ราคาลดพิเศษ: 399.00 ฿
ราคามาตรฐาน

แร็ค เก็บจาน ภาชนะ

ขนาด 50 x 50 x 10 ซ.ม.

ราคาลดพิเศษ: 399.00 ฿
ราคามาตรฐาน
ราคาลดพิเศษ: 399.00 ฿
ราคามาตรฐาน

ชั้นต่อ แร็ค

ขนาด 50 x 50 x 4.5 ซ.ม.

ราคาลดพิเศษ: 199.00 ฿
ราคามาตรฐาน

แก้ว ค๊อกเทล 1060

ขนาด ⌀ 7.5 x 18 ซ.ม.

ราคาลดพิเศษ: 49.00 ฿
ราคามาตรฐาน

แก้ว เบียร์ / โค๊ก 1039

ขนาด ⌀ 7 x 16.5 ซ.ม.

ราคาลดพิเศษ: 49.00 ฿
ราคามาตรฐาน
ราคาลดพิเศษ: 60.00 ฿
ราคามาตรฐาน

กระบวย น้ำแข็ง

ขนาด 11.5 x 28 cm.

ราคาลดพิเศษ: 49.00 ฿
ราคามาตรฐาน

ที่เขี่ยบุหรี่

มี 2 ขนาด คือ Size S 10.2 x 10.2 cm. , Size M 12 x 12 cm. ...

ราคาลดพิเศษ: 60.00 ฿
ราคามาตรฐาน
ขนาด Size

แก้ว วิสกี้

มี 2 ขนาด คือ Size M ⌀ 7 x 8 ซ.ม. และ Size L ⌀ 8.5 x 9 ซ.ม.

ราคาลดพิเศษ: 49.00 ฿
ราคามาตรฐาน
ขนาด Size

แก้ว น้ำผลไม้

ขนาด ⌀ 9 x 18 ซ.ม.

ราคาลดพิเศษ: 49.00 ฿
ราคามาตรฐาน
ราคาลดพิเศษ: 49.00 ฿
ราคามาตรฐาน

แก้วเบียร์ เยอรมัน

ขนาด ⌀ 7.5 x 14 ซ.ม.

ราคาลดพิเศษ: 49.00 ฿
ราคามาตรฐาน
ราคาลดพิเศษ: 399.00 ฿
ราคามาตรฐาน
ราคาลดพิเศษ: 99.00 ฿
ราคามาตรฐาน
ราคาลดพิเศษ: 99.00 ฿
ราคามาตรฐาน