ตะเกียบ ลายพระอาทิตย์ แดง

ขนาด 22.5 cm.
G07 ตะเกียบ ลายพระอาทิตย์ สีแดง Golden Sun w/Red Chopsticks

ราคาขาย 49.00 ฿
ราคามาตรฐาน
คำอธิบาย

ตะเกียบ ลายพระอาทิตย์ สีแดง ขนาด 22.5 cm. มี 5 คู่