ชุดถาดญี่ปุ่น สีดำ ขอบแดง

ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 21.1 x 13.2 x 1.8 cm.
SL-104-B ชุดถาดญี่ปุ่น ทรงเสี่หลี่ยมผืนผ้า สีดำ ขอบแดง

ราคาขาย 60.00 ฿
ราคามาตรฐาน
คำอธิบาย

ชุดถาดญี่ปุ่น ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขอบสูง สีดำ ขอบแดง ขนาด 21.1 x 13.2 x 1.8 cm.  มีความคงทน สวยงาม คุณภาพได้มาตรฐาน