M03 ชามอูด้ง ดำแดง

Tableware ชามอูด้ง ดำ-แดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.5 ซ.ม.
M03 ชามอูด้ง  สีดำ-แดง R&B Udon Bowl

ราคาขาย 49.00 ฿
ราคามาตรฐาน
คำอธิบาย

Tableware ชามอูด้ง สีดำ-แดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.5 ซ.ม. ใช้เป็นภาชนะใส่อาหาร ทำจากวัสดุ เมลามีน มีความคงทน สวยงาม คุณภาพได้มาตรฐาน