M10 จานซาบะ เล็ก

Tableware จานซาบะ เล็ก ขนาด 14*21 ซ.ม.
M10 จานซาบะ ขนาดเล็ก R&B Saba Dish

ราคาขาย 49.00 ฿
ราคามาตรฐาน
คำอธิบาย

Tableware จานซาบะ เล็ก ขนาด 14*21 ซ.ม. ทำจากวัสดุ เมลามีน มีความคงทน สวยงาม คุณภาพได้มาตรฐาน