MW01 จานข้าวเบญจรงค์ ลายไทย

Tableware จานข้าวเบญจรงค์ ลายไทย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 23 ซ.ม.
MW01 จานข้าวเบญจรงค์ ลายไทย

ราคาขาย 49.00 ฿
ราคามาตรฐาน
MW01 จานข้าวเบญจรงค์ ลายไทย
คำอธิบาย

Tableware จานข้าวเบญจรงค์ ลายไทย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 23 ซ.ม. ทำจากวัสดุ เมลามีน มีความคงทน สวยงาม คุณภาพได้มาตรฐาน