MW02 จานโค้ง ลายมะเขือญี่ปุ่น

Tableware จานโค้งลาย ลายมะเขือญี่ปุ่น ขนาด 11.5*17 ซ.ม.
MW02 จานโค้ง ลายมะเขือญี่ปุ่น

ราคาขาย 49.00 ฿
ราคามาตรฐาน
MW02 จานโค้ง ลายมะเขือญี่ปุ่น
คำอธิบาย

Tableware จานโค้งลาย ลายมะเขือญี่ปุ่น ขนาด 11.5*17 ซ.ม. ทำจากวัสดุ เมลามีน มีความคงทน สวยงาม คุณภาพได้มาตรฐาน